Närradiostation

logoradio1077
I Guinea-Bissau, liksom andra utvecklingsländer lever största delen av befolkningen av jordbruk och ofta förblir isolerade på grund av analfabetism och brist på transporter.

Detta är fallet för Cacine sektorn, som ligger 287 km från huvudstaden Bissau och har en befolkning på cirka 11.127 invånare som bor i 53 byar. De flesta av befolkningen lever på fiske och odling. Under regnperioden är det svårt att få kapital på grund av att det är svårt att kunna komma till marknader för att sälja sina produkter. Även radiosignalerna är nästan obefintliga under denna tid. Människorna lever i en total isolering!

Ett samhälle kan utvecklas endast när landsbygdsbefolkningen har tillgång till att kommunicera med resten av landet och aktivt delta i livet i den nationella gemenskapen.

Projektet har sitt ursprung från de utmaningar som uppstått i samband med arbetet att utbilda, att samarbeta och för att minska isoleringen ute på landsbygden.
Cacine är huvudorten för sektorn Quitafine och ligger i en skogsbygd som sakta håller på att förstöras. Vi tror att genom att bygga och driva en radiostation kommer samhället att kunna få en aktiv del. De kommer att få möjlighet att uttrycka sina önskningar, känna till sina rättigheter och skyldigheter som guineaner och uppmuntras till att bevara flora och fauna.

Vi tror att genom att skapa denna Närradiostation kommer den att vara viktig för demokratiseringsprocessen av kommunikation och social integration av de mest missgynnade inom den sociala sektorn och främja utbildning, hälsa, miljömedvetenhet och uppmärksamma kvinnors och barns situation.

Med bildandet av Närradiostationen ”Fredens röst FM” vill vi främja:

 • En fredskultur
 • Förstå rättigheter och skyldigheter för medborgaren, staten, familjen och de andra grupperna som bygger upp samhället lokalt och nationellt
 • De grundläggande mänsklig rättigheterna till värdighet och frihet
 • Bevarandet av kulturarvet
 • Utvecklingen av människans personlighet och dess deltagande i arbetet för det gemensamma bästa
 • Förstärkningen av nationell enighet och ömsesidig solidaritet
 • Den fullständiga utvecklingen av den mänskliga personligheten och dess deltagande i arbetet för det gemensamma bästa,
 • God sed / behandling som utesluter diskriminering på grund av filosofiska, politiska eller religiösa övertygelse, liksom all diskriminering baserad på ras eller etnisk grupp eller samhällsklass
 • Lokal kultur och konst
 • Undervisningen och utbildning, särskilt för flickor och kvinnor
 • Förebyggande hälsoprogram och bekämpning av HIV/AIDS, malaria, tuberkulos och kolera
 • Bevarande Cantanhez skogarna
 • Medvetenhet om god näring och kost
 • Främjande av läskunnighet bland vuxna
 • Främjande av idrott