Om oss

whowearebmp

Vi är en förening av frivilliga som arbetar med pedagogiska, sociala och filantropiska metoder för att främja utvecklingen av utbildning i södra Guinea-Bissau. Vårt huvudsäte är beläget i byn Cacine, Tombali Region, Republiken Guinea-Bissau.

Föreningen har som mål att samarbeta med enskilda, samhällen, institutioner och / eller andra föreningar för att skapa medvetenhet och främja utbildning, särskilt för flickor.

Våra värderingar

AAEGB styrs av värderingar såsom kärlek till vår nästa, ömsesidig respekt, ärlighet, solidaritet, jämlikhet och social rättvisa.

Arbetsområden

Föreningen verkar inom följande samarbetsområden nämligen:

 • Inrättande av skolor
 • Inrättande av allmänna bibliotek anslutna till befintliga skolor
 • Utbildning av lärare
 • Läromedelsstöd till skolor
 • Stöd till alfabetiseringsundervisning för vuxna
 • Utbildning av hälsoarbetare och samhällsvägledare
 • Främjande av förebyggande hälsovård och stöd i kampen mot aids, malaria och tuberkulos
 • Öppnande av hälsocentraler;
 • Tillhandahållande av basläkemedel till avlägsna byar
 • Främja tandhälsa
 • Byggande av närradiostationer
 • Stöd till bildandet av småföretags
 • Stimulera metoder för hållbar utveckling