Lärarutbildning

3

”Varje lärare är en representant för en hållbar utveckling”

AAEGB erbjuder lärarutbildning varje år för lärarna i sektorn, Cacine.

Utbildningarna hålls under skolloven och har god tillströmning av lärare från privata, statliga och kommunala skolor.

Visionen med den professionella utbildningen skall ge en helhetssyn och omfatta följande områden: didaktiska, pedagogiska, hälsoförebyggande metoder, medvetenhet om miljövård/ekosystem, konst, mänskliga rättigheter och fredskultur.

Utbildarna är frivilliga som ägnar veckor för att förbereda dessa viktiga kurser.